ทรงพระน่ารัก! เจ้าชายจิกมีแห่งภูฏาน ทรงฉลองพระองค์กิโมโนของญี่ปุ่น
ทรงพระน่ารัก! เจ้าชายจิกมีแห่งภูฏาน ทรงฉลองพระองค์กิโมโนของญี่ปุ่น
Royalty

ทรงพระน่ารัก! เจ้าชายจิกมีแห่งภูฏาน ทรงฉลองพระองค์กิโมโนของญี่ปุ่น

เมื่อเจ้าชายจิกมีทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ประจำพระองค์ชั่วคราว

ทรงดูแปลกตากว่าทุกครั้งที่ทรงปรากฏพระองค์ เมื่อ เจ้าชายจิกมีแห่งภูฏาน ไม่ได้ทรงอยู่ในฉลองพระองค์ประจำชาติภูฏานเหมือนทุกๆ ครั้ง ซึ่งในพระรูปที่เผยแพร่ออกมาล่าสุด เจ้าชายน้อยทรงฉลองพระองค์กิโมโนสีเหลืองทอง เครื่องแต่งกายประจำชาติญี่ปุ่น

- เจ้าชายจิกมีและเจ้าชาย ทรงสร้างสายสัมพันธ์ราชวงศ์รุ่นเล็ก

พระรูปสุดน่ารักนี้ เจ้าชายจิกมีทรงฉลองพระองค์กิโมโนสีทองที่ทางราชวงศ์ญี่ปุ่นถวายให้ ฉายขึ้นขณะที่เจ้าชายน้อยตามเสด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาไปในการร่วมพระราชพิธีจักรพรรดิยาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางเพจ Yellow Bhutan ได้นำมาเป็นปฏิทินเดือนพฤศจิกายน