สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ ฉลองครองราชย์ครบ 12 ปี
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ ฉลองครองราชย์ครบ 12 ปี
Royalty

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ ฉลองครองราชย์ครบ 12 ปี

หลังจากเผยแพร่ปฏิทินพระรูป ‘เจ้าชายจิกมีและเจ้าชายอุกเยน’ ออกมาได้ไม่นาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ยังพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว ได้แก่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา เจ้าชายจิกมี เจ้าชายอุกเยน ออกมาอีก 4 พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (1 พฤศจิกายน)

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานปฏิทินพระรูป เจ้าชายจิกมีและเจ้าชายอุกเยน

เจ้าชายจิกมี และ เจ้าชายอุกเยน

- สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานปฏิทินพระรูป ‘เจ้าชายจิกมีและเจ้าชายอุกเยน’

เจ้าชายอุกเยน

เจ้าชายอุกเยน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน  เสด็จขึ้นครองราชบังลังก์สืบต่อจากพระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ปี 2008 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ของราชวงศ์ภูฏาน สองปีให้หลังจากการสละราชบัลลังก์ของพระราชบิดาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี 2006

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี

ในด้านการปกครอง สมเด็จพระราชาธิบดี พระชนมพรรษา 40 พรรษา ตั้งพระราชหฤทัยจะทรงเปลี่ยนการปกครองของภูฏานจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีการวางรากฐานมาตั้งแต่สมัยพระราชบิดาในพระองค์แล้ว พระองค์ได้ทรงศึกษาทางด้านการทูตและวิชาการจากวิทยาลัยแม็กดาเลน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เพื่อทรงออกมาพัฒนาประเทศชาติ

สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา เจ้าชายจิกมี เจ้าชายอุกเยน

สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา เจ้าชายจิกมี เจ้าชายอุกเยน

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์มา 12 ปี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมียังได้ทรงน้อมนำต้นแบบในการปกครองของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับการเข้าถึงประชนชนทุกหมู่เหล่าในถิ่นถุรกันดาร เพื่อมาดูแลพสกนิกรภูฏานในพระองค์ โดยเฉพาะในปีนี้ที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 อย่างหนักหน่วง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานพยาบาล รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนชายแดนที่มีความเสี่ยงเกิดโรคติดต่อด้วยพระองค์เอง