Home > Royalty

นับเป็นพระรูปที่หาดูยากยิ่งของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หลังจากพระองค์ได้เสด็จไปทรงรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่เมื่อไม่นานมานี้ โลกออนไลน์ได้แชร์พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา และพระมารดา

พร้อมรอยแย้มพระสรวลอย่างแจ่มใส ซึ่งฉายขึ้นขณะเสด็จออกทรงรับผู้ที่มาเข้าเฝ้า ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อทรงถวายความยินดีแก่พระมารดา หลังพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีจากโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS จากพระกรณียกิจด้านลดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก และส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อ HIV