เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์
Royalty

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน

โดยหลังจากทรงประกอบพระราชพิธีต่างๆ เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ยังได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ก่อนจะเสด็จกลับด้วย

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดพระราชวรมหาวิหาร  เป็นที่ประดิษฐานพระปฐมเจดีย์ ชนิดพระธาตุเจดีย์ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดี สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช