พระรูปล่าสุดของเจ้าชายจิกมีแห่งภูฏาน ที่ทรงฉายโดยพระราชบิดา
พระรูปล่าสุดของเจ้าชายจิกมีแห่งภูฏาน ที่ทรงฉายโดยพระราชบิดา
Royalty

พระรูปล่าสุดของเจ้าชายจิกมีแห่งภูฏาน ที่ทรงฉายโดยพระราชบิดา

เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยพระรูปสุดน่ารักของเจ้าชายน้อย

เป็นที่เฝ้ารอคอยของประชาชนชาวภูฏาน ที่จะได้ชมความน่ารักของเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ผ่านปฏิทินที่สำนักพระราชวังได้จัดทำขึ้น โดยในเดือนกันยายนนี้ประชาชนก็ได้ยลโฉมเจ้าชายน้อยสมใจ เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงมีพระราชานุญาตให้นำพระรูปที่ทรงฉายพระราชโอรสด้วยพระองค์เองมาบรรจุอยู่ในปฏิทิน นำมาซึ่งความยินดีของพสกนิกรโดนถ้วนหน้า

พระรูปทั้ง 3 ที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงฉายนั้น แสดงให้เห็นถึงพระราชโอรสในพระชันษา 7 เดือน ที่ประทับอยู่บนพระแท่นด้วยพระพักตร์สดใส และแย้มพระสรวล พระเกศาที่ดกดำแสดงให้เห็นว่าทรงเจริญวัยขึ้นมาก

TAGS: