เจ้าชายแอนดรูว์ เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เจ้าชายแอนดรูว์ เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Royalty

เจ้าชายแอนดรูว์ เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งล่าสุดของเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุคแห่งยอร์ก

เจ้าชายแอนดรูว์ เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม ในโอกาสที่เจ้าชายแอนดรูว์เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อทรงร่วมประชุมโครงการ Pitch@Palace Global ในพระดำริของเจ้าชายแอนดรูว์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship Network) ในประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกสุดยอดสตาร์ทอัพแห่งอาเซียนในการประชุมอาเซียนครั้งที่ 35 ประจำปี 2019

เจ้าชายแอนดรูว์ เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

Pitch@Palace Global จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2557 มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจต่อหน้าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาอาชีพ 

เจ้าชายแอนดรูว์เสด็จเยือนประเทศไทยครั้งสุดท้ายปี 2017 เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร