พระอิริยาบถแสนอบอุ่นของพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐาใน ‘Princess’s Cup Thailand 2017’
พระอิริยาบถแสนอบอุ่นของพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐาใน ‘Princess’s Cup Thailand 2017’
View Gallery
Royalty

พระอิริยาบถแสนอบอุ่นของพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐาใน ‘Princess’s Cup Thailand 2017’

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภาด้วยพระจริยวัตรสุดประทับใจ

         อบอวลไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มปลื้มปีติไปกับพระจริยวัตรอันงดงาม ของเจ้าหญิงแห่งประเทศไทย โดยเมื่อเวลา 15.46 น. ของวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2017 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาขี่ม้า เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การแข่งขัน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่ม้าและสโมสรขี่ม้า ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมด้วย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลตรีสุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย และ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนักกีฬา  เฝ้ารอรับเสด็จ ณ สนามกีฬาขี่ม้ากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

พระจริยวัตรอันงดงาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา ขณะรอรับเสด็จในพิธีเปิดการแข่งขัน

ภายในงานครั้งนี้ ยังมีการจัด นิทรรศการพระประวัติในการรับราชการของพันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตลอดจนพระประวัติการทรงงานด้านต่างๆ และผลงานที่สำคัญด้านการทรงม้า รวมถึงแฟชั่นโชว์สุนัขทรงเลี้ยง ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตร ณ อาคารรับรอง (แหล่งสมาคมนายทหารพล ม.2) พร้อมประทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของสุนัขที่ชนะเลิศการประกวด ก่อนกลับมาทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้า ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง CSIJ - B (บุคคล) และการแข่งขันประเภท อีเว้นติ้ง CNC1 ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ

การแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานริเริ่มจัดการแข่งขัน   หลังจากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมถ์ของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ  ต่อจากพระเชษฐภคินี และในปี พ.ศ.2555 ทรงมีรับสั่งให้ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ จัดการแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยประทานรายการดังกล่าว

ด้วยความรักกีฬาขี่ม้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีแนวพระดำริที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากลจากทุกประเทศมาใช้ในการจัดการแข่งขันในปีนี้ พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการนโยบายการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า โดยได้ยกระดับการแข่งขันให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในเชิงสถิติ เช่น การแข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง กำหนดให้มีความสูงถึงระดับ 145 เซนติเมตร หรือประเภทศิลปะการบังคับม้าในระดับที่สูงขึ้นให้มีโจทย์การแข่งขันที่ยากมากขึ้น

การแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2017 ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ศิลปะการบังคับม้า (Dressage), การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping), อีเว้นติ้ง (Eventing), การแข่งขันสุดยอดผู้ดูแลม้า (Best Groom) และการแข่งขันสุดยอดช่างเกือก (Best Farrier) ซึ่งการแข่งขันสองประเภทหลังนี้ จัดการแข่งขันขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ไม่เคยมีการจัดการแข่งขันในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้ดูแลม้าโดยเฉพาะ นับเป็นการแข่งขันชนิดใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ทำงานเบื้องหลังของกีฬาขี่ม้าในรายการต่างๆ ได้มีเวทีในการแสดงฝีมือและความสามารถได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจสำหรับคนรักม้าอีกด้วย

TAGS: