ชม 20 พระฉายาลักษณ์พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ชม 20 พระฉายาลักษณ์พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
View Gallery
Royalty

ชม 20 พระฉายาลักษณ์พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ชุดทหารและฉลองพระองค์ชุดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระฉายาลักษณ์ ซึ่งเป็นพระฉายาลักษณ์ ขณะทรงอยู่ในฉลองพระองค์ชุดไทยอย่างทรงพระสิริโฉม และทรงอยู่ในฉลองพระองค์ชุดทหารขณะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

 

Cr: ภาพพระราชทาน