ครบรอบ 70 ปี การอภิเษกสมรสสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2และเจ้าชายฟิลิป
ครบรอบ 70 ปี การอภิเษกสมรสสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2และเจ้าชายฟิลิป
Royalty

ครบรอบ 70 ปี การอภิเษกสมรสสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2และเจ้าชายฟิลิป

สำนักพระราชวังบัคกิงแฮม เผยพระบรมฉายาลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการอภิเษกสมรส

สำนักพระราชวังบัคกิงแฮม เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ล่าสุดของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอณาจักร และเจ้าชายฟิลิป ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการอภิเษกสมรส ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน ทั้งสองพระองค์ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสใน พ.ศ. 2490 ปัจจุบัน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา  ส่วนเจ้าชายฟิลิปเจริญพระชันษา 96 ปี

 

Cr.The Royal Family, Royal.uk

TAGS: