สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
Royalty

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นมาก

สำนักพระราชวังภูฏาน เผยแพร่ พระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา เจ้าชายจิกมี นัมเกล และเจ้าชายอุกเยน วังชุก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ฉายขึ้นที่พูนาคาซอง ป้อมปราการอันงดงามของภูฏาน เมื่อวันชาติภูฏานปีที่ผ่านมา และยังพระราชทานแก่ Yellow Bhutan เพื่อนำไปทำปฏิทินประจำเดือนมกราคม ปี 2021

สมาชิกราชวงศ์ภูฏานทั้งสี่พระองค์  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงอุ้มพระราชโอรสพระองค์ที่สองในอ้อมพระกร โดยมีพระราชชายาทรงยืนเคียงข้าง พร้อมด้วยรัชทายาทลำดับที่ 1 เจ้าชายจิกมี ทรงยืนที่ด้านหน้าป้อมปราการที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งของภูฏาน ทั้งเป็นที่ประทับของพระสังฆราช และเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและอภิเษกสมรส

พระบรมฉายาลักษณ์ยังแสดงให้เห็นว่าเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นมาก ปีนี้เจ้าชายจิกมี จะมีพระชันษาครบ 5 ปีในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนเจ้าชายอุกเยน จะมีพระชันษาครบ 1 ปี ในเดือนมีนาคม แต่อาจจะไม่มีพิธีการเลี้ยงฉลองในที่สาธารณะ เนื่องจากปัจจุบันภูฏานยังอยู่ในสถานการณ์ล็อกดาวน์อีกครั้ง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงทิมพู

Cr: Bhutan Royal Household

TAGS: