พระรูปนี้ดีต่อใจของ ‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา – สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ในงาน Princess’s Cup Thailand 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมงาน Princess’s Cup Thailand 2019