เสริมทักษะกีฬาให้แน่น กับ 21 สถาบันสอนกีฬา ให้ลูกๆ เก่ง แข็งแรง และสนุกสนาน

เสริมพัฒนาการ และการกล้าตัดสินใจ ด้วยการเพิ่มทักษะด้านกีฬาที่สนุกสนาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง