ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘5 เมษายน’

ทรงพระสิริโฉมด้วยฉลองพระองค์ลูกไม้สีเทาอ่อน ในการบำเพ็ญพระกุศล เจริญพระชันษาครบ 67 ปี

ทรงพระสิริโฉม! พระบรมวงศานุวงศ์ไทยในฉลองพระองค์อันงดงาม

ชมพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”