‘หนิง – ปัญญชลี และหมออ้อม – พญ.พักตร์พิไล’ ชวนทุกคนมองโลกสีชมพู สร้างพลังต้านมะเร็งเต้านม

พร้อมเหล่าเซเลบริตี้ใจบุญตบเท้าร่วมงานการกุศล ‘Eat Drink Pink’ ส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วย