หวนคืนวงการอีกครั้ง กับการสอนบัลเลต์! อีกจ็อบที่รักของ ‘ปณิตา ศรไทยเทวา’

ถึงงานประจำจะยุ่ง แต่เพื่องานที่รัก คุณหนูพลอยยอม ล่าสุดอดใจไม่ไหวกลับไปสอนบัลเลต์อีกครั้ง