ดุจเทพนิยาย ! ราชวงศ์เดนมาร์กเฉลิมฉลอง 50 พรรษา มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก

ชมความอลังการของงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเฉลิมฉลองในโอกาสที่มกุฎราชกุมารเฟรเดอริกมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา

เผยพระกระยาหารจานโปรดของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ดาร์เรน แมคกรานดี บอกกับเราว่า “พระองค์โปรดที่จะเสวยพระกระยาหารที่ทรงคุ้นเคย มากกว่าจะเสวยเมนูใหม่ๆ”