พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการ ทรงประกอบพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงประกาศสถานปนาสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็น ‘พระบรมราชินี’

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ”