รวมภาพประทับใจ ! สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระราชทานวโรกาสให้นายกฯเข้าเฝ้าฯ

รวมภาพประทับใจ ! สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระราชทานวโรกาสให้นายกฯเข้าเฝ้าฯ

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และภริยา ร่วมขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง ณ พระราชวังทาชิโช ขณะเยือนภูฏานอย่างเป็นทางการ