ควันหลง! คุณกรณ์ ณรงค์เดชและเหล่าเซเลบริตี้ร่วมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

ถึงงานจะยุ่งแต่ คุณกรณ์ ณรงค์เดช ก็ไม่ลืมออกมาขอขมาพระแม่คงคาท่ามกลางบรรยากาศซุปเปอร์ฟลูมูล