เรื่องราวการเดินทางของอาหารไทย ในรูปแบบ CHEF’S TABLE จากร้าน “ช่อโสน” และ “บ้านนอกเข้ากรุง”

ANCIENT THAI CHEF’S TABLE : การเดินทางของอาหารไทยผ่าน 2 จังหวัด คือ “ช่อโสน” จากอยุธยา และ “บ้านนอกเข้ากรุง” จากโคราช

ชิมเมนูอาหารไทยประยุกต์ รสชาติไม่ซ้ำใคร ณ ห้องอาหารศิลาดล โรงแรมสุโขทัย

เมนูใหม่ที่รังสรรค์จากอาหารพื้นเมืองแท้ๆ นำมาประยุกต์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ณ ห้องอาหารศิลาดล โรงแรมสุโขทัย