ธาน (Taan) อาหารไทยรูปลักษณ์ใหม่ จากวัตถุดิบพรีเมียมที่จะทำให้คุณตื่นเต้นในทุกคำ

ชิมอาหารไทยในรูปลักษณ์ใหม่ ที่ตีโจทย์จากความท้าทายของอดีตเชฟอาหารฝรั่งเศส ผู้ผันตัวมาสร้างสรรค์อาหารไทยพื้นถิ่นสไตล์อินโนเวทีฟ