สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำราญพระราชหฤทัย เมื่อได้ทอดพระเนตรเค้กฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ

กรมประมงทูลเกล้าฯ ถวายเค้ก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขณะเสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา ณ ท่าวาสุกรี