สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงจัดตั้ง ‘กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19’

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนการแพทย์ไทยท่ามกลางการระบาดของเชื้อโควิด-19

รวม ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง-พระราชินี และเหล่าสมาชิกราชวงศ์ไทย

ประชาชนปีติ ในหลวง-พระราชินี และเหล่าสมาชิกราชวงศ์ไทย พระราชทานและประทานบัตรอวยพรในวันขึ้นปีใหม่