สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวครั้งที่ 2

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมรำวงม่วนซื่นในงาน ‘สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส. 2561’

สานสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้องประเพณีสงกรานต์สองแผ่นดินไทย-ลาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำราญพระราชหฤทัย เมื่อได้ทอดพระเนตรเค้กฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ

กรมประมงทูลเกล้าฯ ถวายเค้ก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขณะเสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา ณ ท่าวาสุกรี