ครั้งหนึ่งในชีวิตกับ ‘บ้านสมเด็จย่า’ พระจริยวัตรอันเรียบง่ายที่คนไทยควรได้ไปดู

นิวาสสถานเดิมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ความเรียบง่ายซึ่งเป็นที่ประจักษ์