รู้จักกับ ๔ เรือสำคัญในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒

ประวัติความเป็นมา เบื้องหลังความสวยงามตามแบบโบราณราชประเพณีของ 4 เรือสำคัญในขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นับถอยหลัง ๓ วัน ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒ เปิด ๓ จุดเช็คอินชมความงาม ให้ประชาชนเข้าชมฟรี! 

เตรียมความพร้อม รู้ก่อนใคร ๑๙ จุดคัดกรอง การเตรียมตัว และจุดบริการจอดรถสำหรับประชาชมที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีประวัติศาสตร์