เซเลบริตี้สนับสนุน ‘โครงการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ’ ใช้เวลากับครอบครัว!

เซเลบริตี้สนับสนุน ‘โครงการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ’ ใช้เวลากับครอบครัว หยุดการแพร่เชื้อจากไวรัส Covid-19 ที่กำลังเป็นวิกฤตหนักในไทย