บอริส จอห์นสันออกมาตรการ‘ออฟฟิศ ฟอร์ ทาเลนท์’ ป้องกันสมองไหล

ผลจาก Brexit และ Covid-19 ทำให้บอริส จอห์นสันต้องผ่อนปรนมาตรการการอนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพำนักในอังกฤษได้นานกว่าเดิม