ชิมเมนูอาหารไทยประยุกต์ รสชาติไม่ซ้ำใคร ณ ห้องอาหารศิลาดล โรงแรมสุโขทัย

เมนูใหม่ที่รังสรรค์จากอาหารพื้นเมืองแท้ๆ นำมาประยุกต์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ณ ห้องอาหารศิลาดล โรงแรมสุโขทัย