ห้องเรียนข้ามไทม์โซนของ ณชนก – อิทธิฤทธิ์ รัตนทารส และฤทธิ์ตวัน – ฤทธิ์ธิดา อัมพุช

ไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็นเช่นไร แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนไทยในต่างแดนต้องเผชิญกับทางเลือกสำคัญในชีวิตครั้งใหญ่ และครอบครัวเซเลบริตี้บ้านนี้จะเลือกตัดสินใจเช่นไร ตรงนี้มีคำตอบ !!!