กีฬากับการพัฒนาความคิด! ‘คุณกบ-วิไล อิสสระ’ แม่ผู้สรรค์สร้างจินตนาการ

แนวคิดต่อยอดชีวิตและพัฒนาความคิดไปพร้อมๆกัน เคล็ดลับการเลี้ยงลูกสู่ความสำเร็จของครอบครัวบ้านอิสระ