มาร์ค ธาวิน เตือน!! หนังศีรษะส่งผลให้ใบหน้าหย่อนคล้อยได้!!!

ไม่อยากหน้าแก่ก่อนวัย ต้องใส่ใจตั้งแต่เรื่องการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ไปฟังเคล็ดลับจากคุณมาร์ค-ธาวินกันค่ะ