ส่อง 5 เซเลบริตี้พ่อแม่คนดัง กับ วิธีเลี้ยงลูกในช่วง Covid-19

เมื่อโรงเรียนปิดเพราะโควิด จึงเป็นหน้าที่ของบรรดาพ่อแม่ที่ต้องสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมทักษะให้ลูกๆ ขณะอยู่บ้านอย่างต่อเนื่อง