ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นที่แท้ทรู! ‘เจ้านาย เจ้าขุน’ ของพ่อ เจ-เจตริน วรรธนะสิน งานดีหัวจรดเท้า!

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น! หลักฐานคาอยู่ทนโท่ว่าลูกคุณพ่อเจทั้งหล่อทั้งเก่งเชื้อไม่ทิ้งแถวสุดๆ