เจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมาร์ก พระชันษา 10 ปี ตรวจเชื้อโควิด-19

เกือบไปแล้ว! พระโอรสพระชันษา 10 ปี ในเจ้าชายโจวาคิม ทรงตรวจเชื้อโควิด-19 หลังเสด็จไปทรงพบกับพระราชวงศ์ผู้ทรงติดเชื้อโควิด-19