เจ้าหญิงเอสเตลล์และเจ้าชายออสการ์ ทรงแจกความน่ารักในฉลองพระองค์พื้นเมืองฤดูร้อน

มกุฎราชกุมารีวิกตอเรีย ทรงนครอบครัวฉายพระฉายาลักษณ์ชุดใหม่ฉลองวันชาติสวีเดน

ทรงตื่นเต้น! เปิดภาพเจ้าหญิงเอสเตลล์แห่งสวีเดน เสด็จไปโรงเรียนวันแรก

เปิดพระรูปเจ้าหญิงเอสเตลล์ในพระชันษา 6 ปี ขณะเสด็จไปโรงเรียนและทรงเรียนอยู่ในห้องเรียนร่วมกับสามัญชน