เพราะไม่เคยโดนตีกรอบ ‘มะนาว – พรรษพร ลี้อิสสระนุกูล’ เผยทุกมุมชีวิตที่อิสสระ

ผ่านรอยยิ้มสดใสของลูกไม้ใต้ต้น ‘กลุ่มสิทธิผล’ ผู้สืบทอดการทำธุรกิจจากสายเลือด