งานสำหรับคนรักหนัง ‘Nordic Film Festival 2018’ กับ 8 เรื่องสุดสนุกที่ไม่อยากให้พลาดสักรอบ!!

4 เอกอัครราชทูตชวนเฉลิมฉลองวัฒนธรรมนอร์ดิกและสร้างความตระหนักถึงสิ่งที่มีความสำคัญทางสังคมในแง่มุมต่างๆ ผ่านภาพยนตร์สุดสนุก 8 เรื่อง

ดุจเทพนิยาย ! ราชวงศ์เดนมาร์กเฉลิมฉลอง 50 พรรษา มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก

ชมความอลังการของงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเฉลิมฉลองในโอกาสที่มกุฎราชกุมารเฟรเดอริกมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา