คุณเอ็ม-มณีสุดา นำทีม S&P ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบคุกกี้ให้แก่กรุงเทพมหานคร

ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ มูลค่ารวม 2,201,433 บาทให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปบรรจุลงในถุงยังชีพต่อไป