คุณหมอรวงข้าว-แพทย์หญิงคัมภีราภรณ์ ผู้บุกเบิกการทำตาสองชั้นโดยจักษุแพทย์

ด้วยความมุ่งมั่นอยากให้ทุกคนมีดวงตาสวยอย่างเป็นธรรมชาติ คุณหมอรวงข้าว-แพทย์หญิงคัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ จึงบุกเบิกการทำตาสองชั้นโดยจักษุแพทย์ของประเทศไทย

เคล็ดลับการเลี้ยงลูกของ ‘คุณหมอรวงข้าว’ กับความตั้งใจปลูกฝังวินัยและความคิดบวกให้ลูกแฝดแต่วัยเยาว์

เผยมุมส่วนตัวหลังถอดชุดกาวน์ของ ‘คุณหมอรวงข้าว-แพทย์หญิงคัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์’ ผู้บริหารคนเก่งแห่ง Lovely Eye & Skin Clinic