11 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียนประจำในอังกฤษให้ตอบโจทย์

เพราะการเรียนโรงเรียนประจำหมายถึงการฝากชีวิตไว้กับโรงเรียน การเลือกโรงเรียนให้ตอบโจทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก