โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาแห่งแรกของโลก หลักสูตร DEC ด้านวิศวกรรมและสถาปนิก – โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury

หลักสูตรระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ที่จะช่วยปูทางอนาคตทางการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่เนิ่นๆ