อลังการ! เซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยตบเท้าเข้าร่วมงาน 300 High Flyers

Prestige: 300 High Flyers งานรวบรวมบุคคลคนรุ่นใหม่ผู้ประสบความสำเร็จในสังคมแถวหน้าของเมืองไทย 300 ท่าน ผู้บุกเบิก ผู้นำทางความคิด ผู้ทรงอิทธิพล ที่สร้างปรากฏการณ์ และแรงสั่นสะเทือนในทุกวงการ