16 พระรูปสุดน่ารักของ ‘เจ้าชายจิกมี’ ตั้งแต่มีพระประสูติการจนถึงปัจจุบัน

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติพระชันษาครบ 3 ปี ของ ‘เจ้าชายจิกมี’ แห่งภูฏาน เราจึงพาย้อนไทม์ไลน์ไปชม 16 พระรูปสุดน่ารักมาให้ชมอย่างจุใจ

รวมภาพประทับใจ ! สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระราชทานวโรกาสให้นายกฯเข้าเฝ้าฯ

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และภริยา ร่วมขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง ณ พระราชวังทาชิโช ขณะเยือนภูฏานอย่างเป็นทางการ