รังสรรค์พิพิธภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนได้ บน BMW M4 แบบฉบับของ Tube Gallery และ Ploy Kasom

สะท้อนภาพลักษณ์และตัวตนของ Tube Gallery ผ่านผลงานของศิลปินหญิง พลอย กาสม จนกลายเป็นรถยนต์ BMW M4 ที่มีเอกลักษณ์