THANN และแพทย์ผิวหนังชวนเซเลบริตี้ล้วงเคล็ด(ไม่)ลับ “เวลาเปลี่ยน ผิวสวยไม่เปลี่ยน”

พบวิธีการดูแลผิวอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และเคล็ดลับการดูแลผิวของเหล่าเซเลบริตี้