อภิชาติ สุดแสวง และอวัสดา ปกมนตรี ปลื้มปีติ ได้เข้าเฝ้าฯ ‘สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3’

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีมาเซเนต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักธุรกิจและผู้บริหารชั้นนำของไทยได้เข้าเฝ้าฯอย่างใกล้ชิด

‘มะปราง’ สุดภูมิใจ ‘น้องจาร์’ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ คอยดูแลทุกคนในบ้าน

คุณแม่ ‘มะปราง-ปัทมวดี เสนาณรงค์’ สุดหวงคุณลูกหนุ่มหล่อไม่อยากให้ ‘น้องจาร์’ ไปเรียนไกลบ้าน