จะเป็นอย่างไร! เมื่อ 5 บล็อกเกอร์สายแฟชั่นคนดังผันตัวมาเป็น ’คุณแม่’

จะเหนื่อยเบอร์ไหน หาก 5 บล็อกเกอร์สายแฟชั่นต้องทำหน้าที่แม่ผู้ต้องดูแลลูกน้อย ไปพร้อมๆ กับการทำงานในสิ่งที่รัก