The Young Achievers : นักธุรกิจสาวสวยสุดมั่น ‘คุณแนท-นัฐธารี พันธุ์เพ็ญโสภณ’ กับการนั่งแท่นผู้บริหารตั้งแต่วัย 21 ปี!!!

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอยู่ร่วม 10 ปีโดยไม่รู้ตัว เพื่อก้าวสู่ผู้บริหารสาวเจเนอเรชั่นที่ 3 แห่งอาณาจักร ‘โคคา สุกี้’