ทรงตื่นเต้น! เปิดภาพเจ้าหญิงเอสเตลล์แห่งสวีเดน เสด็จไปโรงเรียนวันแรก

เปิดพระรูปเจ้าหญิงเอสเตลล์ในพระชันษา 6 ปี ขณะเสด็จไปโรงเรียนและทรงเรียนอยู่ในห้องเรียนร่วมกับสามัญชน

เจ้าหญิงมัดเดลีนแห่งสวีเดนและพระบุตรทั้งสาม ในพระรูปครอบครัว ครั้งแรก !

พระรูปสุดอบอุ่นเมื่อเจ้าหญิงมัดเดลีนแห่งสวีเดน ทรงฉายพระรูปร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าเป็นครั้งแรก !

ทรงเดินเปิดโชว์บนรันเวย์ ‘เจ้าชายนิโคไล แห่งเดนมาร์ก’ กับพระกรณียกิจในฐานะนายแบบมืออาชีพ!

พระราชนัดดาพระองค์โตในสมเด็จพระราชินีมาร์เกรเธอ กับบทบาทที่เจ้าชายทรงเลือก!